POMOC POLAKOM Z UKRAINY

justyna

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

POMOC POLAKOM Z UKRAINY

MASZ/MIAŁEŚ KARTĘ POLAKA?
У ВАС Є, АБО БУЛА КАР
ТАПОЛЯКА?

TY I TWOJA RODZINA Z UKRAINY PRZYBYLIŚCIE DO POLSKI OD DNIA 24.02.2022 ROKU?
ВИ З РОДИНОЮ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ В ПОЛЬЩЮ ВІД 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ?