Warmińsko-Mazuraska Akademia Dyplomacji- inauguracja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

justyna