Relacje POLSKO-AMERYKAŃSKIE w dobie wojny w Ukrainie- wywiad RODM Olsztyn z Jakubem Graca z Instytutu Nowej Europy

justyna

Updated on:

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy RODM Olsztyn
Tym razem poruszymy temat relacji polsko-amerykańskich w dobie wojny w Ukrainie

Gość: Jakub Graca. Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskich w Krakowie; studiował także filologię orientalną (specjalność: arabistyka). Działał w kilku organizacjach studenckich, odbył praktykę w ambasadzie RP w Ottawie, pracował w kilku międzynarodowych firmach. Analityk Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (Warszawa) oraz Instytutu Nowej Europy. Zainteresowania badawcze: Stany Zjednoczone (z naciskiem na politykę zagraniczną), relacje transatlantyckie.

Rozmowę przeprowadziła Justyna Salmanowicz-Koordynator RODM Olsztyn