Debata oksfordzka „Earth’s Legacy: Balancing progres and preservation”

Administrator

22 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych odbyła się uroczystość związana z przeprowadzeniem debaty oksfordzkiej w języku angielskim na temat ekologii  „Earth’s Legacy: Balancing progres and preservation”. Po jej zakończeniu nastąpiło rozdanie nagród uczestnikom debaty, które dostarczył Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.

W trakcie debaty uczestnicy zwrócili uwagę na istotę ekologii i rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie, jak również w jakiś sposób chronić środowisko. Nie zabrakło również odwołania do odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwa energetycznego.