Konkurs wiedzy o NATO

Administrator

W 2024 roku przypada 25 rocznica wstąpienia Polski do NATO. Z tego względu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej postanowił upamiętnić to wydarzenie i zorganizował konkurs, który odbył się 10.04.2024  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test, który składał się z 15 pytań. Osoby, które udzieliły najwięcej odpowiedzi poprawnych zajęły odpowiednio I, II i III miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.