Seminarium naukowe „Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO – wyzwania i zagrożenia”

Administrator

Updated on:

29 kwietnia 2024 roku w Instytucie Nauk Politycznych UWM w Olsztynie odbyło się Seminarium naukowe „Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO -wyzwania i zagrożenia” współorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się” „Geneza NATO” ( dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM), „NATO w rosyjskich strategiach bezpieczeństwa” (dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM), „Wpływ członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO” ( dr hab. Wojciech Kotowicz) oraz „Militaryzacja obwodu królewieckiego a bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO” (dr hab. Krzysztof Żęgota).