Wykład „Immanuel Kant i jego czasy”

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie zorganizował wykład dla uczniów.

Doktor Grzegorz Kała z Katedry Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych Instytutu Historii przeprowadził wykład na temat Immanuela Kanta. W trakcie niego przedstawił najważniejsze fakty z życia Kanta, jak również przedstawił zagadnienia jego filozofii. Dodatkowo wskazał na związki Immanuela Kanta z Warmią i Mazurami.

Rok 2024 został ogłoszony Rokiem Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach i ustanowiony przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.