Wykład „Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”

Administrator

Updated on:

14 marca 2024 roku odbył się wykład „Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”, który poprowadził Prof UWM, dr hab. Wojciech Kotowicz.

W trakcie niego poruszone zostały kwestie czym są mniejszości narodowe oraz etniczne, jak również jakie prawa im przysługują. Wykład był współorganizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie i odbył się w Areszcie Śledczym w Olsztynie.