„25 rocznica przystąpienia Polski do NATO i 20 rocznica wejścia Polski do UE”. Szanse i zagrożenia wynikające z członkostwa Polski w strukturach międzynarodowych”

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zorganizował we współpracy z Radio Olsztyn debatę pt. „25 rocznica przystąpienia Polski do NATO i 20 rocznica wejścia Polski do UE”. Szanse i zagrożenia wynikające z członkostwa Polski w strukturach międzynarodowych”. W debacie udział wzięli: Dr hab. Krzysztof Żęgota, prof. UWM, dr Grzegorz Kała, dr Maciej Duda.

W trakcie debaty nawiązano do dwóch rocznic przypadających w 2024 roku: 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 25-lecia wstąpienia do NATO. Poruszono również sytuację za wschodnią granicą Polski i to jak ona wpływa na bezpieczeństwo Polski i Europy. Debatę poprowadził Pan Krzysztof Kaszubski z Radia Olsztyn.