Spotkanie w ramach Czwartków Wileńskich

Administrator

Updated on:

18 stycznia o godzinie 12.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Czwartków Wileńskich. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wsparł to wydarzenie.

Celem spotkania było zaproponowanie kontynuacji podjętej przed laty idei o współpracy Warmińsko-Mazurskich Kresowian.

W trakcie spotkania miał miejsce Paweł Bielinowicz opowiedział o Akademii Trzeciego Wieku i planowanym XVII Europejskim Spotkaniu Integracyjnym Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Następnie głos zabrał dr Piotr Bojarski, który w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie zaprosił na premierę filmu „Klucz Wileński”, która odbędzie się 22 stycznia. Na koniec zabrał głos Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa, który przedstawił informacje na temat współpracy z magazynem osób starszych „Generacja”, udziale organizacji kresowych w pracach w Wojewódzkiej Rady Seniorów, jak również na temat możliwości rozwoju w oparciu o różne projekty.