„Śmierć królowej Barbary Radziwiłłówny w świetle ówczesnych badań z zakresu historii medycyny”

Administrator

14 grudnia o godzinie 17.00 odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Czwartków Wileńskich”. Wioletta Bakarczyk z Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego zaprezentowała wykład zatytułowany „Śmierć królowej Barbary Radziwiłłówny w świetle ówczesnych badań z zakresu historii medycyny”.

Spotkanie to było współorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie oraz Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej.