Wigilia Polonijna

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej wsparł finansowo zorganizowanie Wigilii Polonijnej, która odbyła się 9 grudnia w Węgorzewie.

Celem było wzmocnienie kontaktów i współpracy między Polonią i Polakami zza wschodniej granicy z mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego jak również podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej oraz kulturowej i obywatelskiej.

Wśród jej uczestników znalazła się grupa Polaków i osób pochodzenia polskiego, którzy zamieszkują tereny byłego Związku Radzieckiego m.in. Litwę, Łotwę, Białoruś, Obwód Kaliningradzki, Mołdawię, Ukrainę.

Wigilia została zorganizowana po raz XXIII i umożliwia kontakt zarówno z krajem, jak również z Polakami oraz językiem polskim. Dodatkowo stanowi okazję do zapoznania się z językiem polskim, historią, tradycją oraz kulturą polską.

Celem jest przyczynienie się do zapoznania się i utrwalenia obrzędów Świąt Bożego Narodzenia, złożenie życzeń oraz podkreślenie roli wieczerzy wigilijnej w życiu rodziny i bliskich. To również okazja do uświadomienia wartości narodu polskiego, a także uświadomienie odrębności kultury i tradycji polskiej, istnienia narodu i kultury polskiej. Przyczyni się to do wzmocnienia świadomości Polaków i Polonii na temat swoich związków z ojczyzną.