Konkurs wiedzy o dyplomacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie

Administrator

Konkurs na temat wiedzy o dyplomacji został przeprowadzony w dniu 1 grudnia 2023 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Karola i Roberta Małłków 3, 10-113 Olsztyn.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test, który składał się z 20 pytań. Osoby, które udzieliły najwięcej odpowiedzi poprawnych zajęły odpowiednio I, II i III miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.