Konkurs wiedzy o historii dyplomacji

Administrator

Konkurs na temat wiedzy o historii dyplomacji został przeprowadzony w dniu 27 listopada 2023 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test, który składał się z 19 pytań. Osoby, które udzieliły najwięcej odpowiedzi poprawnych zajęły odpowiednio I, II i III miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.