Zajęcia „Wyzwania dyplomacji we współczesnym świecie”

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie przeprowadził w II we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie zajęcia na temat „Wyzwań dyplomacji we współczesnym świecie”.

Koordynator RODM w trakcie zajęć przedstawiła historię rozwoju dyplomacji. Omówione zostały takie pojęcia jak dyplomacja, dyplomata, protokół dyplomatyczny, szczyt dyplomatyczny. Uczniowie zapoznali się również z najważniejszymi dokumentami, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju dyplomacji.