Konkurs wiedzy o Aplikacji dyplomatyczno-konsularnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Administrator

Updated on:

Konkurs na temat wiedzy o Aplikacji dyplomatyczno-konsularnej został przeprowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test, który składał się z 50 pytań. Osoby, które udzieliły najwięcej odpowiedzi poprawnych zajęły odpowiednio I, II i III miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.