„Dyplomata. Wymagania i obowiązki w pracy w dyplomacji”

Administrator

Uczniowie II Lo w Olsztynie mieli okazję zapoznać się z wymaganiami jakie należy spełnić, aby pracować w dyplomacji.

Koordynator RODM w trakcie zajęć przedstawiła definicje ambasady, urzędu konsularnego oraz czym zajmują się polskie przedstawicielstwa na świecie. Dodatkowo zostały zasady naboru na stanowiska w MSZ oraz jakie cechy powinien powinna posiadać osoba ubiegająca się o pracę w dyplomacji. Uczniowie zapoznali się również z Ustawą o służbie zagranicznej.