Zajęcia z „Protokołu Dyplomatycznego” w ZSEH

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie im. Polaków spod Znaku Rodła przeprowadził zajęcia z „Protokołu Dyplomatycznego”.

Koordynator RODM w trakcie zajęć przedstawiła krótką historię rozwoju dyplomacji, począwszy od starożytności aż do czasów współczesnych.  Zwróciła również uwagę na Kongres Wiedeński, który odegrał dużą rolę w rozwoju dyplomacji.  W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z misjami dyplomatycznymi, ich podziałem na klasy. Dodatkowo uczniowie mieli okazję zapoznać się z Protokołem Dyplomatycznym oraz poznać różnice między ambasadami a konsulatami.