Wykład „Rola i znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym świecie”

Administrator

Updated on:

Wykład „Rola i znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym świecie”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie przeprowadził wykład o „Roli i znaczeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym świecie”.

Koordynatorka RODM w trakcie wykładu przedstawiła krótką historię powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, najważniejsze cele, zasady członkostwa, warunki wstąpienia i wystąpienia z ONZ, strukturę oraz kompetencje poszczególnych organów.