Kongres „Rzeczpospolita Kresowa”

Administrator

Updated on:

W dniach od 11 do 13 października  roku w Olsztynie i Ostródzie odbył się Kongres „Rzeczpospolita Kresowa”. Było to wyjątkowe wydarzenie, w którym wzięły udział osoby związane z Kresami, wśród nich ze świata nauki, edukacji, a także dyrektorzy szkół z Polski i z zagranicy.

Kongres był doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń związanych z tematyką Kresów, między innymi wśród poruszonych tematów znalazła się merytoryczna dyskusja nad kondycją środowisk kresowych, możliwościami ich wsparcia oraz proponowanymi do wdrożenia programami popularyzującymi historię, ludzi i kulturę kresową.

Ważnym momentem była inauguracja kampanii społecznej „Poznaj Kresy”, której ambasadorką została Pani Joanna Moro. Kampania ma na celu popularyzację przygotowanych metodyczne zorganizowanych wyjazdów edukacyjnych na tereny dzisiejszej Wileńszczyzny, które umożliwiają zapoznanie się z kulturą kresową, jak również praktyczne zrealizowanie zagadnień programu nauczania z języka polskiego oraz historii. Drugim pomysłem jest akcja propagująca przyjmowanie imion „patronów – ludzi lub miejsc” związanych z kresową nauką lub kulturą, przez polskie placówki oświatowe, a następnie współpraca z działającymi lokalnie towarzystwami kresowymi oraz środowiskami polskimi na terenie dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy czy Zaolzia.

Uczestnicy Kongresu mieli również okazję zapoznać się i zwiedzić Gietrzwałd, miejsce znane objawień Maryi, jak również z walki o polskość w czasie zaborów. Na koniec uczestnicy zwiedzili Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Wydarzenie było zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Oddział Warmińsko – Mazurskiego SWP, Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.