Ochrona praw człowieka w Polsce

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie poprowadził zajęcia w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi ochrony praw człowieka w Polsce, zwłaszcza takie kwestiami jak prawa i wolności osobiste, prawa i wolności polityczne, prawa i wolności ekonomiczne, socjalne, kulturalne. Omówione zostały również organy ochrony prawnej i kontroli w Polsce. Uczniowie zapoznali się także z treścią Konstytucji RP.