Europejski system ochrony praw człowieka w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. w Olsztynie przeprowadził kolejne zajęcia z Praw człowieka. Tym razem koordynator RODM w trakcie zajęć przedstawiła zagadnienie europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz instytucji czuwających nad ich przestrzeganiem tj. Rada Europy, Trybunał Praw Człowieka, Komisarz Praw Człowieka, OBWE, Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Uczniowie zapoznali się również z treścią dokumentu Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.