Uwaga Czas trwania konkursu „Ocalić od zapomnienia. Pamięć o II wojnie światowej oczami młodego pokolenia” zostaje przedłużony

Administrator

UWAGA! Czas trwania konkursu „Ocalić od zapomnienia. Pamięć o II wojnie światowej oczami młodego pokolenia” zostaje przedłużony.
Termin składania prac: do 14 października 2023.
O wynikach, wręczeniu nagród oraz wystawie będziemy informować w późniejszym terminie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

1 września mija kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Był to największy konflikt w dziejach ludzkości, który pochłonął wiele ofiar. Z tego względu tak ważna jest pamięć o tych wydarzeniach.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród najmłodszych,
  • kontynuowanie tradycji przez młode pokolenia,
  • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości,
  • pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny.

Prace wykonane dowolną techniką plastyczną wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dowolnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.