Kolejne zajęcia z Praw człowieka

Administrator

Za nami kolejne zajęcia z Praw człowieka. Tym razem koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie w trakcie zajęć przedstawiła zagadnienie ochrony praw człowieka oraz systemu ochrony praw człowieka. Dodatkowo poruszono zagadnienia takie jak Komisja Praw Człowieka i jej zadania, Rada Praw Człowieka, Międzynarodowy Trybunał Karny, Misje i operacje pokojowe ONZ.

Uczniowie zapoznali się również z treścią dokumentów Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.