Zajęcia w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  w Olsztynie przeprowadził zajęcia z Praw człowieka.

Koordynatorka RODM w trakcie zajęć przedstawiła pojęcie oraz genezę praw człowieka.  Zostały również omówione takie zagadnienia jak generacje praw człowieka, idea praw człowieka oraz klasyfikacje praw człowieka.

Uczniowie zapoznali się również z treścią dokumentów Karty Narodów Zjednoczonych oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.