Spotkanie ze studentami z Litwy, Łotwy i Estonii na UWM

Administrator

Wykład „The role of Regional Centers of International. Debate in stimulation of international cooperation”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wziął udział w spotkaniu ze studentami z Litwy, Łotwy i Estonii.

Krystyna Świdzińska, koordynator RODM w trakcie wykładu opowiedziała o historii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oraz zadaniach jakie realizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Przedstawiła także najważniejsze projekty, jakie były realizowane do tej pory.  Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące: obszarów współpracy, form wspierania struktur polonijnych, wydarzeń kierowanych do młodzieży polonijnej, kultury polonijnej, oświaty polonijnej, wsparcia merytorycznego, sportu polonijnego, mediów polonijnych oraz działalności charytatywnej.