Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Administrator

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Szef Służby Zagranicznej ogłosił nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2024. Zgłoszenia na aplikację należy składać w MSZ do 16 października 2023 r. (liczy się data wpływu do MSZ). Rozpoczęcie aplikacji przewidziane jest na marzec 2024 r., po zakończeniu kilkuetapowego procesu rekrutacji.

Czym jest aplikacja dyplomatyczno-konsularna?

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to roczny program przygotowujący do pracy w dyplomacji. Aplikacja składa się z trzech etapów – szkolenia teoretycznego w Akademii Dyplomatycznej, staży w centrali ministerstwa i stażu w jednej z placówek zagranicznych.

Zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej, aplikacja dyplomatyczno-konsularna ma na celu merytoryczne przygotowanie kandydatów do wykonywania zadań służby zagranicznej oraz włączenie ich w poczet dyplomatów zawodowych przez nadanie im stopnia dyplomatycznego.

Jak zostać dyplomatą?

Aby dostać się na aplikację dyplomatyczno-konsularną, należy spełniać cztery warunki: posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, wyższe wykształcenie, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i cechować się dobrym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Na potencjalnych kandydatów czeka pięć etapów konkursu. Po pierwsze, test wiedzy ogólnej obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące historii Polski i historii powszechnej oraz aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie. Po drugie, testy badające przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej (test werbalno-numeryczny). Po trzecie, sprawdzian znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Po czwarte, badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej, m.in. kompetencji przywódczych, komunikacji, współpracy oraz odporności na stres. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją.

Co po aplikacji?

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz spełnienie wszystkich kryteriów wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego i wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Co istotne, o ile do naboru na aplikację należy wykazać się znajomością języka angielskiego, o tyle do otrzymania stopnia dyplomatycznego konieczne jest wykazanie się znajomością dwóch języków obcych – jednego na poziomie C1, drugiego na poziomie co najmniej B2.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; Po zakończeniu aplikacji, większość nowo mianowanych dyplomatów wyjeżdża do pracy w placówkach zagranicznych.

Szczegółowe informacje nt. zgłoszeń na aplikację dyplomatyczno-konsularną dostępne są na stronie Akademii Dyplomatycznej MSZ: https://www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczno-konsularna-2024-adk-2024-a