„Chleb Narodowy”

Administrator

Pomysł „Chleba Narodowego”, czyli wspólnego dzieła Polonii i Polaków narodził się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, który zaprosił do tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Chleb został ofiarowany 3 września 2023 roku na Błoniach Jasnogórskich w Częstochowie i stanowi wyraz przywiązania do Ojczyzny i troski o tradycję. Jest to symbol dziedzictwa kulturowego, w którym kumuluje się system wartości, wiary, obrzędów oraz historycznej spuścizny odziedziczonej i kultywowanej na co dzień.