Konkurs plastyczny

Administrator

Updated on:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną zaprasza uczniów klas I-VI szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Ocalić od zapomnienia. Pamięć o II wojnie światowej oczami młodego pokolenia”.
👉 Prace wykonane dowolną techniką plastyczną wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 29 września 2023 r. do dowolnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
👉 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 6 października 2023 r.
👉 Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej w Biblioteka Abecadło 16 października 2023 r. o godz. 17.00.
ℹ Regulamin konkursu i więcej informacji znajdziecie na stronie: www.mbp.olsztyn.pl