Poszukujemy wolontariuszy i praktykantów

Administrator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zaprasza studentów i doktorantów do współpracy wolontariackiej lub praktyk osoby zainteresowane problematyką z obszarów stosunków międzynarodowych, administracji, politologii, socjologii, historii.
Zapraszamy zwłaszcza te osoby, które interesują się tematyką badawczą dotyczącą takich zagadnień jak kierunki i priorytety polskiej polityki zagranicznej, Trójmorze, Trójkąt Weimarski, Polska w NATO, Polska w ONZ, Bukaresztańska Dziewiątka, Bezpieczeństwo, Grupa Wyszehradzka. Więcej szczegółów pod adresem rodm@rodm-olsztyn.pl