Wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa

justyna

💬Wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa
Szczyt EWP wzmacnia współpracę państw europejskich, które podzielają wspólne wartości demokratyczne. Cała Wspólnota reaguje na pilne wyzwania geopolityczne. W tym roku Polska wraz z Wielką Brytanią przygotowały tematy do dyskusji w zakresie polityki bezpieczeństwa.
– Spotkaliśmy się w formacie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, aby dyskutować o bezpieczeństwie. Mieliśmy pogłębioną dyskusję na panelu, który współprowadziłem razem z Rishim Sunakiem premierem Wielkiej Brytanii. Z wieloma premierami, prezydentami rozmawialiśmy o architekturze bezpieczeństwa w całej Europie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.