NATO- odstraszenie militarne XXI wieku?- prelekcja dr hab. Krzysztofa Żęgoty.

justyna

📣 8 marca odbyło się spotkanie z dr hab. Krzysztofem Żęgotą z Instytut Nauk Politycznych UWM.

Podczas prelekcji zostały poruszone najważniejsze kwestie dotyczące Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego tj. główne cele organizacji, korzyści państw będących członkami NATO oraz dlaczego jest jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa. 🇵🇱

Serdecznie dziękujemy naszemu prelegentowi oraz wszystkim uczestnikom spotkania.👋