Wizyta Ministra Raua w Rydze i podpisanie wspólnej deklaracji z Ministrami Spraw Zagranicznych państw bałtyckich.

justyna

🤝🤝Wizyta Ministra Raua w Rydze i podpisanie wspólnej deklaracji z Ministrami Spraw Zagranicznych państw bałtyckich.
31 stycznia br. minister Zbigniew Rau spotkał się w Rydze z szefami dyplomacji Estonii, Litwy i Łotwy – ministrami Urmasem Reinsalu, Gabrieliusem Landsbergisem i Edgarsem Rinkēvičsem. 🇦🇹🇱🇹🇪🇪🇵🇱
Rozmowy Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i państw bałtyckich zakończyły się podpisaniem deklaracji o pogłębieniu współpracy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii na szczeblu ministerialnym.

– Położenie geograficzne, wspólna historia oraz podobne wyzwania w dziedzinach bezpieczeństwa i infrastruktury są naturalną podstawą dla naszej bliskiej współpracy – podkreślił minister Rau. Rozmowy dotyczyły współpracy w regionie w zakresie polityki bezpieczeństwa, sąsiedztwa wschodniego oraz infrastruktury transportowej i energetycznej. Ministrowie wyrazili wspólne stanowisko co do potrzeby kontynuowania wysiłków na rzecz pomocy Ukrainie, m.in. w zakresie wsparcia politycznego, wojskowego, finansowego i humanitarnego. Tematem spotkania były także trwające na forum UE prace nad dziesiątym pakietem sankcyjnym. Uczestnicy zgodzili się, że należy ścigać rosyjskie zbrodnie na Ukrainie i pociągnąć ich sprawców do odpowiedzialności we współpracy z instytucjami międzynarodowymi.

Polityka regionalna Polski oraz współpraca z Wilnem, Rygą i Tallinnem koncentruje się także wokół wspólnych projektów infrastrukturalnych, takich jak Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica oraz synchronizacja elektroenergetyczna Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Istotną kwestią jest polskie zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa w regionie, które przejawia się w polskiej obecności wojskowej w ramach misji Baltic Air Policing oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie.