Stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zastosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni

justyna

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rada Ministrów przyjęła „Stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zastosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni”.

Celem sformułowania stanowiska RP jest dołączenie do grupy państw, które już przedstawiły swoje poglądy w tym zakresie i w konsekwencji wywarcie wpływu na kształtowanie praktyki międzynarodowej oraz przekonania o istnieniu określonych norm prawnych i zakresie ich obowiązywania.

Równocześnie, przedstawiane stanowisko jest naturalną kontynuacją dwuletniego niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa (2018-2019), gdzie kwestia poszanowania dla prawa międzynarodowego była jednym z polskich priorytetów. Wreszcie należy odnotować, że 31 października 2019 roku weszła w życie uchwała Rady Ministrów przyjmująca „Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024”. Strategia jako jeden z celów szczegółowych uznaje zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zaproponowane stanowisko prawne wpisuje się w realizację tego celu.

Tabliczka 6