SEKRETARZ STANU SZYMON SZYNKOWSKI VEL SĘK O NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁANIACH MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH W ZAKRESIE SPRAW POLONIJNYCH ORAZ DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ #8

Administrator

Rok 2021 był kolejnym rokiem wyzwań dla dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz spraw polonijnych ze względu na pandemię COVID-19, ale naszym placówkom udało się zrealizować szereg imponujących projektów – podkreślił wiceminister Szynkowski vel Sęk podczas zorganizowanej dziś konferencji prasowej, podsumowującej ten rok.

Wśród najważniejszych kampanii zrealizowanych w 2021 roku wiceszef polskiej dyplomacji wymienił promocję polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, która przypadła w 30. rocznicę powstania V4 i obfitowała w szereg działań promujących współpracę wyszehradzką. Ponadto, z dużym rozmachem, zrealizowano wspólnie z Litwą obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. MSZ wsparł także promocję XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w postaci kampanii internetowej oraz spotu z udziałem wiceministra Szynkowskiego vel Sęka.

– Promocja kultury polskiej to również jedno z najważniejszych zadań dyplomacji publicznej. Zostało ono zrealizowane między innymi w Londynie za sprawą dwóch prestiżowych wystaw: po raz pierwszy prezentowanego w National Gallery w Londynie obrazu polskiego artysty: „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” Jana Matejki oraz wystawy „Young Poland” w William Morris Gallery  – zaznaczył wiceminister.

Wiceszef polskiej dyplomacji omówił zrealizowane z sukcesem działania wspierające Polonię i Polaków za granicą, związane z poszanowaniem polskiego dziedzictwa i tożsamości narodowej, poprzez wspieranie rozwoju nauczania języka polskiego poza granicami kraju, organizację paneli dyskusyjnych on-line we współpracy ze środowiskiem akademickim, a także publikację pt. „Bądźcie jak orły” będącą przypomnieniem historycznej walki o polskość w kontekście sytuacji na Białorusi.

Wiceminister Szynkowski vel Sęk zwrócił też uwagę na prowadzoną międzynarodową akcję solidarności  #Polonia4Neighbours w reakcji na pandemię Covid-19, w ramach której zostały przygotowane np. polonijny panel profesorów #Szczepimy Się, a także odpowiednie działania w Internecie, np. serwis Polonais.lu przygotowany przez Ambasadę RP w Luksemburgu czy kampanię informacyjną #polskisupermoc – „Mówię po polsku. A jaka jest Twoja super moc?” przygotowaną przez Konsulat Generalny RP w Kolonii.

Ważne miejsce zajęła też informacja na temat dotacji wspierających funkcjonowanie organizacji polonijnych, przekazywane w wyniku konkursu „Infrastruktura polonijna”. W latach 2020-2021 środki w postaci 45 mln zł zostały przekazane na realizację 60 projektów. Projektem strategicznym polskiego rządu jest budowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie znajdą miejsce lokalne środowiska polonijne oraz siedziba Programu TVP Wilno. Trzyletni projekt opiewa na kwotę ok. 42 mln zł.

Zapowiedział także, że jeszcze w grudniu ma być ogłoszony konkurs „Dyplomacja publiczna 2022”, którego budżet wyniesie 4 miliony złotych. Sekretarz stanu zachęcił organizacje pozarządowe do składania wniosków na projekty, które będą realizowane w przyszłym roku.