SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Konferencja naukowa "Józef Klemens Piłsudski - w 150-lecie…
W związku z 150-letnią rocznicą urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. "Józef Klemens Piłsudski - w 150-lecie urodzin". Organizatorem jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie we…
>>
WOJEWÓDZKIE OBCHODY 150. ROCZNICY URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić Państwa na WOJEWÓDZKIE OBCHODY 150. ROCZNICY URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, które odbędą się 5 grudnia 2017 r.  
>>
FESTIWAL PARTNERSTW Ostróda 2017
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, prowadzony przez Oddział Warmińsko-Mazurski Stowaryszenia "Wspólnota Polska", ma zaszczyt zaprosić Państwa na Festiwal Partnerstw, który odbędzie się w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2017 w Ostródzie. …
>>
Wykład Stanisława Jerzego Orzechowskiego pt. "Praca…
Serdecznie zapraszamy na wykład pt. "Praca w samorządzie terytorialnym - czy warto kształtować naszą rzeczywistość". Swoją prelekcję wygłosi Stanisław Jerzy Orzechowski - radny powiatu ostródzkiego, asysten polityczny wojewody Warmińsko-Mazurskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości,…
>>
Seminarium "Grupa Wyszehradzka - polityczne i międzynarodowe…
Mamy zaszczyt zaprosić Pastwa na seminarium pt. "Grupa Wyszehradzka - polityczne i międzynarodowe uwarunkowania współpracy". Organizatorem jest Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Podczas…
>>
I. edycja lokalnego Turnieju Gier Historycznych IPN
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowy w Olsztynie wraz z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zapraszają uczniów olsztyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  "REGLAMENTACJA" i "303" to świetne gry edukacyjne dla młodzieży stworzone…
>>
Konferencja "Krańce Europy IV"
Sederczenie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję pt. "Krańce Europy IV",  16-17 listopada 2017 r., w Spichlerzu Mariackim w Braniewie.
>>
Wystawa "Codzienny heroizm. O Polakach ratujących…
Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy pt. "Codzienny Heroizm. O Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej". Wystawę, w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, zainauguruję wykład Pana Dawida Zagziła z Delegatury IPN w Olsztynie. Podczas wernisażu…
>>
Wystawa "Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice"
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”, który odbędzie się w Galerii Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia (Kortowo, ul. Prawocheńskiego 9), 6 listopada br.,  w godzinach 18.00-20.00. Gościem specjalnym wydarzenia będzie: Joanna Sobolewska-Pyz…
>>
Konferencja "Tadeusz Nowakowski (1917-1996) - w setną…
Serdecznie zapraszamy na sesję naukową ,organziowaną wspólnie z Ośrodkiem Bdań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, poświęconą Tadeuszowi Nowakowskiemu, dziennikarzowi Radia Wolna Europa, pisarzowi i Honorowemu Obywatelowi Olsztyna. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Marszałka…
>>
Międzynarodowa konferencja naukowa "Obraz współczesnej…
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukowąpt. "Obraz współczesnej Polski i jej polityki zagranicznej w krajach nadbałtyckich i na Białorusi".…
>>
Debata samorządowa "Rola samorządów w polityce zagranicznej"
Zapraszamy na debatę samorządową z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawicieli władz samorządowych oraz partnerów zagranicznych. Celem spotkania jest promocja Polski, współpracy zagranicznej gmin, powiatów i miast na terenie województwa Warmińsko…
>>
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych