SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
18.05.2017
Rozwój regionu warmińsko-mazurskiego dzięki pieniądzom unijnym
RODM Olsztyn

Według wyliczeń Ministerstwa Rozwoju, dzięki inwestycjom dofinansowanym z Funduszy Europejskich dystans Warmii i Mazur do europejskiej średniej zmalał aż o 98 proc.

O tym, jak zmienił się nasz region dzięki unijnym pieniądzom można było posłuchać podczas spotkania zorganizowanego przez urząd marszałkowski w olsztyńskim Centrum Ukiel.

W każdym z 16 województw fundusze Unii Europejskiej przyczyniły się do zmniejszenia dystansu w stosunku do unijnej średniej. Według wyliczeń Ministerstwa Rozwoju dystans ten najwyraźniej zmalał właśnie w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych odpowiadały aż za 98 proc. niwelacji dysproporcji. Dla porównania, w drugim pod względem wyrównywania dystansu województwie lubuskim było to 83 proc. Bezsprzecznie Polacy pozytywnie oceniają Fundusze Europejskie. Według nich przyczyniają się one do rozwoju kraju, regionów, wpływają na poprawę życia, zmiany w najbliższym otoczeniu, a także przynoszą osobiste korzyści, co pokazuje raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Konsorcjum firm Millward Brown SA i Realizacja Sp. z o.o. O pozytywnym wpływie funduszy na rozwój województwa warmińsko-mazurskiego przekonanych jest 73 proc. badanych, przy czym na poziomie regionu o znaczącym oddziaływaniu mówi co piąty. Polacy mają też poczucie, że ich życie zmienia się na lepsze w wyniku bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania Funduszy Europejskich. Takie przekonanie podziela 82 proc.

Co już się zmieniło dzięki pieniądzom unijnym? - W latach 2007-2013 dzięki unijnemu wsparciu na Warmii i Mazurach m.in. powstało 6 838 miejsc pracy, zrewitalizowano 809 budynków, wybudowano i zmodernizowano 135 obiektów turystycznych, utworzono 1 690 nowych miejsc noclegowych oraz wybudowano 237 km sieci wodociągowych – opowiadał wicemarszałek Miron Sycz, podczas spotkania z dziennikarzami w Centrum Ukiel, które odbyło się w środę (17 maja).

Dzięki Funduszom Europejskim m.in.:

Jak obecnie wygląda proces dofinansowania projektów unijnych?

Dotychczas w ramach RPO WiM 2014-2020 podpisano 575 umów na wartość ogółem prawie 1,2 mld zł, w tym wartość dofinansowania UE to ponad 900 mln zł: W tym roku samorząd planuje ogłosić w sumie 92 konkursy na projekty unijne.

W obecnej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty dofinansowane z pieniędzy unijnych przeznaczonych będzie 1,7 mld euro. Pieniędzy jest więcej niż w perspektywie 2007-2013 (o około 700 mln euro), jednak są to pieniądze trudniejsze. Za sprawą RPO WiM 2014-2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego też zdecydowana większość środków będzie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości i projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

W poprzedniej perspektywie poziom wykorzystania środków EFRR wyniósł 99 proc. W obecnej perspektywie liczymy, że wynik ten będzie, jeśli nie do powtórzenia, to na pewno zbliżony.

Zobacz jak zmienił się region dzięki pieniądzom z Unii

O tym jak zmienił się region dzięki pieniądzom unijnym będzie można się przekonać między 18 a 21 maja podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ponad 800 różnych wydarzeń w całej Polsce. A wszystko dzięki beneficjentom, którzy otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują pomysły zrealizowane dzięki środkom unijnym.

W tym roku do akcji zgłosiło się kilkudziesięciu beneficjentów z Warmii i Mazur. Wśród nich są:

Pełna lista atrakcji dostępna jest na stronie www.dniotwarte.eu oraz na www.rpo.warmia.mazury.pl

http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/549-jak-region-zmienil-sie-dzieki-pieniadzom-unijnym

Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych