SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
O Nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”.
 

      
Celem i głównym działaniem sieci RODM jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. 
Realizacja celu będzie osiągana poprzez:
- prowadzenie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie;
- przeprowadzanie debat/konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych;
- współpracę z mediami lokalnymi m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów;
- prowadzenie warsztatów i wykładów związanych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;
- udział w projektach realizowanych przez MSZ;
- zbieranie danych i informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej.

Udział we wszystkich organizowanych przez nas przedsięwzięciach jest bezpłatny. Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych