SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

ul. Kilińskiego 13

15-089 Białystok

e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl

 www.rodm-bialystok.pl

Facebook: www.facebook.com/RODMBialystok

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Bydgoszczy

ul. Garbary 2

85-229 Bydgoszcz

e-mail: rodm@rodm-bydgoszcz.pl

 www.rodm-bydgoszcz.pl

Facebook: www.facebook.com/RODMBydgoszcz

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

ul. Pniewskiego 1

80-246 Gdańsk

 www.rodm-gdansk.pl

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

ul. Warszawska 37

40-010 Katowice

e-mail: rodm@rodm-katowice.pl

 www.rodm-katowice.pl

Facebook: www.facebook.com/ODMKatowice

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie

ul. Rynek Główny 34

31-010 Kraków

e-mail: rodm@rodm-krakow.pl

 rodm-krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/RODMcracow

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

ul. Partyzantów 87

10-402 Olsztyn

e-mail: rodm@rodm-olsztyn.pl

 www.rodm-olsztyn.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Regionalny-Ośrodek-Debaty-Międzynarodowej-w-Olsztynie-824881954317998/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 22

45-078 Opole

e-mail: opole.rodm@gmail.com

 rodm-opole.pl

Facebook: www.facebook.com/RODMOpole

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 63

70-476 Szczecin

 http://www.rodm-szczecin.pl/

Facebook: www.facebook.com/rodmwszczecinie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

al. Św. Józefa 23/35

87-100 Toruń

 http://www.rodm-torun.pl/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

e-mail: rodm@rodm-warszawa.pl

 rodm-warszawa.pl

Facebook: www.facebook.com/RODM.Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu

ul. Nankiera 17

50-140 Wrocław

e-mail: rodm@rodm-wroclaw.pl

 www.rodm-wroclaw.pl

Facebook: www.facebook.com/RODMWroclaw

Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych