SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

RODM OLSZTYN ONLINEWYKŁAD:

ZAMACH NA WORLD TRADE CENTER

Zapraszamy do wysłuchania wykładu na temat zamachu na World Trade Center. Wykład poprowadził Pan Franciszek Brzozowski.

WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA EKSPERCKA:

O AKTUALNEJ SYTUACJI W AFGANISTANIE - ROZMOWA EKSPERCKA RODM OLSZTYN

Zapraszamy na rozmowę ekspercką RODM Olsztyn z Panem dr Wojciechem Szewko, z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas na temat aktualnej sytuacji w Afganistanie.

Pan Wojciech Szewko wykładowcą akademickim w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz uznanym ekspertem w sprawach Islamu, międzynarodowego terroryzmu i polityki na Bliskim Wschodzie.

WIĘCEJ INFORMACJI


WYKŁAD:

PRZYCZYNY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września br. mija 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Na tę okoliczność proponujemy wykład "Przyczyny wybuchu II Wojny Światowej", który poprowadził nasz ekspert Franciszek Brzozowski.

WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA EKSPERCKA:

AKTUALNA SYTUACJA NA BIAŁORUSI - ROZMOWA EKSPERCKA RODM OLSZTYN

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy eksperckiej z Panem dr hab. Wojciechem Kotowiczem z Instytut Nauk Politycznych UWM na temat ostatnich wydarzeń na Białorusi oraz możliwych prognoz.

WIĘCEJ INFORMACJI


ROZMOWA EKSPERCKA:

O KRESACH WSCHODNICH, NIE TYLKO W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Rozmowa Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie z Panem Adamem Hlebowiczem. Temat: O Kresach Wschodnich, nie tylko w ujęciu historycznym. Pan Adam jest dyrektorem Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, a także wieloletnim prezesem Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

WIĘCEJ INFORMACJI
ROZMOWA EKSPERCKA:

ENERGETYKA, BEZPIECZEŃSTWO I SOFT POWER W RELACJACH POLSKI Z LITWĄ, ŁOTWĄ, ESTONIĄ

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o energetyce, bezpieczeństwie, soft power w relacjach Polski z Litwą, Łotwą, Estonią opowie w wywiadzie dla RODM Rzeszów Justyna Salmanowicz: koordynator w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, absolwentka Ekonomii. Prywatnie zainteresowana sprawami bałtyckimi i dyplomacja publiczną, a w szczególności „soft power”

WIĘCEJ INFORMACJISeminarium ONLINE:

Uwarunkowania
Polskiej Polityki Wschodniej.
Cz. 1: Białoruś i Ukraina.

Zapraszamy do obejrzenia seminarium Regionego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych UWM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na temat: "Uwarunkowania Polskiej Polityki Wschodniej."

WIĘCEJ INFORMACJISeminarium ONLINE:

Uwarunkowania
Polskiej Polityki Wschodniej.
Cz. 2: Rosja.

Zapraszamy do obejrzenia seminarium Regionego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych UWM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na temat: "Uwarunkowania Polskiej Polityki Wschodniej."

WIĘCEJ INFORMACJI
ROZMOWA EKSPERCKA:

POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W BASENIE MORZA BAŁTYCKIEGO - PRIORYTETY I WYZWANIA

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy eksperckiej z Panem Aleksandrem Ksawerym Olech z Instytutu Nowej Europy Temat: „Polska polityka zagraniczna w basenie Morza Bałtyckiego - priorytety i wyzwania”.

WIĘCEJ INFORMACJIWYKŁAD ONLINE:

PRAWA CZŁOWIEKA- GENEZA I ROZWÓJ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu poprowadzonego przez naszego eksperta Pana Franciszka Brzozowskiego. Temat: " Prawa człowieka- geneza i rozwój".

WIĘCEJ INFORMACJIWYKŁAD ONLINE:

230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

Zapraszamy do wysłuchania wykładu na temat "230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja". Prelekcję poprowadzi nasz ekspert Franciszek Brzozowski.

WIĘCEJ INFORMACJISEMINARIUM ONLINE:

"ZNACZENIE TRAKTATU RYSKIEGO DLA KSZTAŁTU GRANIC W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO"

Seminarium pt.: "Znaczenie traktatu ryskiego dla kształtu granic w Europie Środkowo-Wschodniej okresu międzywojennego”. Powstało we współpracy z Kołem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie.

WIĘCEJ INFORMACJI


SPOTKANIE ONLINE RODM OLSZTYN:

„POLACY SUKCESU ZA GRANICĄ – STANISŁAW FOLWARCZNY, POLAK, KTÓRY OSIĄGNĄŁ SUKCES W CZESKIEJ POLITYCE"

Zapraszamy na rozmowę z Panem Stanislav Folwarczny - polski nauczyciel i działacz społeczny na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej, samorządowiec, były wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, a aktualnie zastępca hetmana woj. morawsko-śląskiego w Czechach, gdzie odpowiada za oświatę i sport.

WIĘCEJ INFORMACJIWYKŁAD ONLINE:

ROLA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu na temat Roli Grupy Wyszehradzkiej w Polityce Unii Europejskiej. Wykład poprowadził ekspert RODM Olsztyn - Franciszek Brzozowski

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

POLSKIE PRZEWODNICTWA W ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu na temat Polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Wykład poprowadził ekspert RODM Olsztyn - Franciszek Brzozowski

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE:

SYTUACJA NA BIAŁORUSI- KOMENTARZ EKSPERTA RODM OLSZTYN

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panem Profesorem Wojciechem Kotowiczem z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o ostatnich wydarzeniach na Białorusi.

WIĘCEJ INFORMACJI

SEMINARIUM ONLINE RODM OLSZTYN:

GRUPA WYSZEHRADZKA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ W EUROPIE

Prelegenci: dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM "Funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej w systemie politycznym Unii Europejskiej", dr hab. Wojciech Kotowicz "Współpraca gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej w warunkach pandemii", dr Krzysztof Żęgota "Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec konfliktu na wschodzie Ukrainy".

WIĘCEJ INFORMACJI
WYKŁAD ONLINE:

TRAKTAT RYSKI A KONCEPCJA FEDERACYJNA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Zapraszamy do obejrzenia wykładu: "Traktat ryski, a koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego ". Prowadzący: dr Piotr Bojarski Prezes Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, Historyk Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

WIĘCEJ INFORMACJI


ROZMOWY ONLINE RODM OLSZTYN:

POLACY SUKCESU ZA GRANICĄ – BUDOWA POZYTYWNEGO WIZERUNKU POLSKI NA ŚWIECIE

Zapraszamy na rozmowę Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie z Panią Beatą Beata Bruggeman-Sękowską. Temat: "Polacy sukcesu za granicą – budowa pozytywnego wizerunku Polski na Świecie".

WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA ONLINE:

Debata: Kanał przez Mierzeję Wiślaną

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz z Radiem Olsztyn zorganizował debatę - Kanał przez Mierzeję Wiślaną - Geopolityczne oraz społeczno-gospodarcze znaczenie budowy nowego połączenia Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim.

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁADY ONLINE RODM OLSZTYN:

79. rocznica powstania Armii Krajowej

Wczoraj minęło 79 lat od powstania Armii Krajowej. Zapraszamy do obejrzenia wykładu na temat powstania AK.

Wykład poprowadził nasz ekspert Franciszek Brzozowski.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZ EKSPERTA RODM OLSZTYN:

WYROK WS. ALEKSIEJA NAWALNEGO

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z naszym ekspertem ds. polityki wschodniej dr hab. Marcinem Chełminiakiem Prof. UWM z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na temat ostatnich wydarzeń w Rosji, a zwłaszcza wyroku Moskiewskiego Sądu Miejskiego ws. Aleksieja Nawalnego.

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁADY ONLINE RODM OLSZTYN:

ROLA KOBIET W ŻYCIU PUBLICZNYM II RP

Zapraszamy do obejrzenia wykładu, który poprowadzi nasz Ekspert Franciszek Brzozowski. Temat: "Rola kobiet w życiu politycznym II RP".

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁADY ONLINE RODM OLSZTYN:

Powstania śląskie

Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który przygotował nasz ekspert Franciszek Brzozowski.

WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA ONLINE RODM OLSZTYN:

Relacje polsko-litewskie:
od polityki do gospodarki.
Cz.2. WIZERUNEK POLSKI

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu ze znakomitym znawcą stosunków polsko-litewskich Panem dr Aleksandrem Srebrakowskim z Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Wrocławskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA ONLINE RODM OLSZTYN:

Relacje polsko-litewskie:
od polityki do gospodarki.
Cz.1. Litwa po wyborach

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu ze znakomitym znawcą stosunków polsko-litewskich Panem dr Aleksandrem Srebrakowskim z Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Wrocławskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

ROZMOWA ONLINE RODM OLSZTYN:

Rola nowoczesnych technologii w budowie wizerunku współczesnych państw

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu na temat roli nowoczesnych technologii w budowie wizerunku współczesnych państw, na przykładzie Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI

WYSTAWA ONLINE RODM OLSZTYN:

Wileńscy Olsztyniacy.
Opowieść o ludzkich losach
w 75 rocznicę zakończenia
II wojny światowej


ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ RODM OLSZTYN:

ŚWIĘTA WARMIA - SZLAK PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNY - WYSTAWA I PRELEKCJA

Serdecznie zapraszamy na wystawę Święta Warmia Szlak pielgrzymkowo-turystyczny. Wystawa odbyła się w Dom Polonii w Ostródzie. Szlak Świętej Warmii tworzy szesnaście „stacji”, do których warto udać się na chwilę lub na trochę dłużej. Zatrzymać się, aby poznać znane nie tylko w regionie miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria, szlaki pątnicze, ale także historyczne obiekty sakralne związane z ciekawą historią biskupstwa warmińskiego oraz różnymi wydarzeniami o charakterze religijnym, historycznym i legendarnym…

WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

PROCES INTEGRACJI EUROPY PO 1945 R.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu "Proces integracji Europy po 1945 roku" Prelekcję prowadzi nas ekspert Franciszek Brzozowski

Proces integracji europejskiej, w którym obecnie uczestniczymy, zapoczątkowany został w niedługim czasie od zakończenia II wojny światowej. U jego podstaw znalazły się tragiczne doświadczenia związane z największym i zarazem najtragiczniejszym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości, wywołanym przez Niemcy hitlerowskie. W wyniku wojny większość państw europejskich została zniszczona. Zginęły też miliony mieszkańców Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Seminarium z INP UWM-RODM Olsztyn:

Polska Polityka Wschodnia

"Polska polityka wschodnia: dylematy i wyzwania". Organizator: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI

WYWIADY ONLINE RODM OLSZTYN:

Wschodnia Flanka NATO w Polsce - relacja żołnierzy amerykańskich z pobytu na misji

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce w ramach misji NATO. Specjalne podziękowania dla Batalionowej Grupy Bojowej NATO z Bemowa Piskiego za pomoc w realizacji filmu. Państwem ramowym eFP w Polsce są Stany Zjednoczone, a państwami kontrybuującymi - Wielka Brytania, Rumunia i Chorwacja. Wojska sojusznicze stacjonują we wschodniej Polsce, w okolicach Orzysza.

WIĘCEJ INFORMACJI
WYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

39. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

13 grudnia 2020 przypada 39. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. O godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny, zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Blisko 100 osób straciło życie.

WYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

KORPUS OCHRONY POGRANICZA II RP

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie zorganizował wystawę „Korpus ochrony pogranicza II RP” w Dom Polonii w Ostródzie.

Korpus Ochrony Pogranicza był specjalną formacją wojskową, która niczym tarcza ochraniała polską granicę wschodnią przed atakami radzieckiej dywersji i litewskich bojówek oraz zwalczała przemyt z Litwy, Niemiec i Rumunii...

WIĘCEJ INFORMACJI
WYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

PROCES INTEGRACJI EUROPY DO 1945 ROKU

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zaprasza na wykład "Proces Integracji Europy do 1945 roku". Prelekcję prowadzi nas ekspert Franciszek Brzozowski.

WIĘCEJ INFORMACJIWYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

"OLSZTYŃSKA SOLIDARNOŚĆ 1980-2020"

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Instytutem Północnym zaprasza na wykład i prelekcję "Olsztyńska Solidarność 1980-2020". Wykład prowadzi Stanisław Achremczyk- polski historyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 1990 dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJISEMINARIUM ONLINE RODM OLSZTYN:

POLSKA W ONZ 1945 - 2020

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na Seminarium naukowe: "Polska w ONZ 1945 - 2020"

WIĘCEJ INFORMACJI
ROZMOWY ONLINE RODM OLSZTYN:

Mołdawia po wyborach...
zmiana czy kontynuacja?

Zapraszamy na wywiad z Aliną Czerską, studentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Klub Studenta Polonijnego Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" "oraz aktywną działaczką Forum Młodych Dyplomatów

WIĘCEJ INFORMACJIWYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

TRADYCJE CHRZEŚCIJAŃSKIE JAKO FUNDAMENT POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy wykład z okazji 102 rocznica Odzyskania Niepodległości. Ekspert RODM w Olsztynie Franciszek Brzozowski. przybliży nam "Tradycje chrześcijańskie jako fundament polskiej niepodległości".

WIĘCEJ INFORMACJI
WYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

WYSTAWA "OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI"

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą w Olsztynie zorganizował wystawę "Ojcowie Niepodległości" . Prelekcję wygłosił ekspert RODM w Olsztynie Franciszek Brzozowski.

WIĘCEJ INFORMACJI
ROZMOWA ONLINE RODM OLSZTYN:

Polonia w Stanach Zjednoczonych o wyborach prezydenckich

Rozmowa z Frankiem Spulą prezesem Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej.
Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance – PNA) został założony 140 lat temu i jest największą na świecie etniczną organizacją skupiającą Polaków na emigracji. Frank Spula, jest również prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, wydawcą „Dziennika Związkowego” oraz właścicielem radiostacji WPNA 1490 AM

WIĘCEJ INFORMACJI
WYKŁAD ONLINE RODM OLSZTYN:

75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych

24 października 2020 roku mija 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to wspaniała okazja by opowiedzieć na temat organizacji, jej genezy, powstania oraz struktury.

WIĘCEJ INFORMACJIROZMOWA ONLINE RODM OLSZTYN:

Aktualna sytuacja mniejszości polskiej na Kaukazie

6.10.2020 r. w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie odbył się wywiad z Panią Lianą Harutynian Prezesem Związku Polaków w Armenii na temat aktualnej sytuacji mniejszości polskiej na Kaukazie.

WIĘCEJ INFORMACJIDEBATA ONLINE RODM OLSZTYN:

Narodziny i działalność "Solidarności" na Warmii i Mazurach

W Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej (28.09.2020 r.) odbyła się debata na temat: "Narodziny i działalność "Solidarności" na Warmii i Mazurach"

WIĘCEJ INFORMACJIDEBATA RODM OLSZTYN:

AKTUALNA SYTUACJA POLITYCZNA I SPOŁECZNA NA BIAŁORUSI ORAZ MOŻLIWE SCENARIUSZE ROZWOJU WYDARZEŃ

We wtorek, 22 września odbyła się debata online. Tytuł: "Aktualna sytuacja polityczna i społeczna na Białorusi oraz możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń". Debata zorganizowana we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJISPOTKANIE ONLINE RODM OLSZTYN:

I INTERNETOWE EUROPEJSKIE
SPOTKANIE INTEGRACYJNE POLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W OLSZTYNIE

Zapraszamy do obejrzenia I Internetowego Europejskiego Spotkania Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które RODM w Olsztynie współorganizował razem z Akademią Trzeciego Wieku w Olsztynie i MOK w Olsztynie. Spotkania odbywają od 14 lat, w tym roku po raz pierwszy realizujemy je w formie filmu.

WIĘCEJ INFORMACJI