SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
FESTIWAL PARTNERSTW Ostróda 2017
Podsumowanie naszych działań edukacyjnych - listopad…
Seminarium "Grupa Wyszehradzka - polityczne i międzynarodowe…
I. edycja lokalnego Turnieju Gier Historycznych IPN
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych