SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Dyplomaci II RP: Kazimierz Papée
Uroczystość wręczenia Odznaczenia Bene Merito Panu…
Karol Tendera aktywnie działa na rzecz wzmacniania i ochrony wizerunku Polski za granicą. Wytoczył proces niemieckiej telewizji ZDF z powodu używania określenia „polskie obozy zagłady”. O wadliwych kodach pamięci rozmawiał m.in. na spotkaniu z prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem. Stale…
Presentation of the Bene Merito distinction to Mr…
Karol Tendera is active in strengthening and protecting the image of Poland abroad. He filed a suit against the German television ZDF for using the term “Polish death camps”. He talked about the defective codes of memory at a meeting with the President of Germany, Joachim Gauck. He is holding…
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych