SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Euroregion Bałtyk dofinansowany przez Erasmus+
Youth 3.0 i Youth 4.0. to dwa z czterech projektów złożonych w kwietniu przez partnerstwo czterech organizacji z regionów Szwecji, Danii, Polski i Litwy, które wchodzą w skład Euroregionu Bałtyk (ERB). Idea tych projektów wyłoniła się dzięki aktywnej współpracy w Euroregionie…
>>
Lipcowe spotkania z funduszami europejskimi
KONSULTANCI SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM ZAPRASZAJĄ DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD. Wszyscy chętni mogą dowiedzieć się o zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu…
>>
Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód w Elblągu
Z udziałem między innymi ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza na elbląskiej starówce powitano w poniedziałek (3.07) dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Utworzenie w Elblągu dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód jest…
>>
Polsko-ukraińska współpraca z ministerialnym grantem
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i obwód rówieński rozpocznie wkrótce realizację wspólnego projektu „Strategia kluczem do rozwoju lokalnego”. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z programu Małych Grantów…
>>
Forum ws. partnerstwa Polska-Rosja w Olsztynie
Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju RP) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 organizują Forum Poszukiwania Partnerów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2017 roku Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w…
>>
Dotacje dla firm na wdrażanie innowacji w Polsce Wschodniej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Łączna pula dotacji wynosi 195 mln zł, z czego 1/3 przeznaczono…
>>
Warsztaty „INFO-DAY - Instrumenty finansowe programów…
Warsztaty „INFO-DAY - Instrumenty finansowe programów Unii Europejskiej” odbędzie się 5 czerwca 2017 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. W trakcie seminarium eksperci zaprezentują Państwu szeroki zakres programów i instrumentów finansowych Unii…
>>
Współpraca w programie transgranicznym
Rozpoczął się kolejny, czwarty już nabór na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ciekawych propozycji projektowych Programu Interreg Południowy Bałtyk, który odbędzie się w dniach 22 maja – 30 czerwca 2017 r. Aktualny nabór dotyczy jedynie…
>>
Szkolenia na temat RPO
Warsztaty skierowane do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego potrwają 8 i 9 maja 2017 roku. Tematyka szkoleń w pierwszym terminie dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie, drugi dzień to zagadnienia dotyczące wypełniania…
>>
Nabór do 3. edycji programu akceleracji startupów…
MIT Enterprise Forum Poland rozpoczyna nabór do 3. edycji programu akceleracji startupów technologicznych, realizowanego w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology. Spotkanie na ten temat odbędzie…
>>
"Sytuacja oświatowa mniejszości narodowych i etnicznych…
Sytuacja oświatowa mniejszości narodowych i etnicznych w województwie warmińsko-mazurskim była tematem spotkania wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego, dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty – Barbary Antczak oraz Bożeny Ulewicz – doradcy wojewody…
>>
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych