SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
07.12.2017
I FESTIWAL PARTNERSTW W OSTRÓDZIE
RODM Olsztyn

W dniach 30.11. – 02.12.2017 r. w Ostródzie odbyła się I edycja Festiwalu Partnerstw, którego głównym organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP. W Festiwalu udział wzięły 24 placówki edukacyjne z Polski i 22 placówki polskie działające poza krajem, reprezentowane przez dyrektorów i nauczycieli ale wśród uczestników byli również obecni przedstawiciele samorządów oraz władze organizacji polonijnych, w sumie ponad 120 osób z 10 krajów. Głównym celem przedsięwzięcia było połączenie ze sobą szkół, aby tworzyć nowe kreatywne projekty.

INAUGURACJA

Inauguracja Festiwalu miała miejsce na Zamku Krzyżackim w Ostródzie i rozpoczęła się przemówieniem prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Dariusza Piotra Bonisławskiego. Podkreślał on jak ważne jest zawieranie partnerstw pomiędzy szkołami oraz jak duże znaczenie ma wydarzenie, w którym możemy brać udział ponieważ to właśnie poznanie się i nawiązanie współpracy jest najważniejsze w realizacji projektów partnerskich.

DEBATA

Następnie miała miejsce debata pod hasłem "Partnerstwo na rzecz edukacji".

W debacie udział wzięli także:

– Katarzyna Radomska, prezes Stowarzyszenia Daskalia – Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven,
– Grażyna Chojnowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Legionowie,
– Paweł Białecki,  wicestarosta Powiatu Zachodnio-Warszawskiego,
– Czesław Najmowicz, burmistrz Ostródy.

Wszyscy prelegenci zgodnie przyznawali, że partnerstwo jest dla nich bardzo ważne, choć dla każdego z innego powodu. G. Chojnowska podkreślała, że jest to doskonała okazja do czerpania inspiracji i wdrażania nowych pomysłów ale też możliwość doskonalenia zawodowego kadry. Przedstawiciele szkół polonijnych mówili, że dzięki projektom partnerskim ze szkołami polskimi ich uczniowie mają okazję rozmawiać po polsku z rówieśnikami, co nie zawsze jest łatwe i możliwe. P. Białecki, wicestarosta, oraz C. Najmowicz, burmistrz, wskazywali na aspekt promocji miast i regionów, w których projekty są lub mogą być realizowane. Postulowali także o włączenie w realizacje projektów społeczności lokalnych.

Po debacie dzieci ze szkoły im. J. Kraszewskiego w Wilnie, szkoły im. S. Konarskiego w Wilnie i szkoły podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie wspólnie zagrały koncert andrzejkowy. Wróżbom i dobrej zabawie nie było końca. Dzieci do koncertu zostały przygotowane przez p. Janinę Stupienko, p. Teresę Andruskievic i p. Annę Chmielewską i to był przykład doskonałego partnerstwa trzech szkół.

TARGI SZKÓŁ

Drugi dzień festiwalu upłynął pod znakiem targów szkół. W gościnnej hali sportowej SP1 w Ostródzie wszystkie szkoły biorące udział w Festiwalu mogły zaprezentować swoje stoiska. W ten sposób goście przemieszczając się pomiędzy stolikami szukali swoich potencjalnych partnerów. W tym samym czasie na scenie zaprezentowali się m.in. uczestnicy projektu "Aktywni i w partnerstwie", którzy przez ostatnie dwa miesiące pracowali nad projektami w swoich szkołach. Efektem ich działań były filmy, książki, obrazki dzieci, które połączyły szkoły polonijno – polsko – polonijne.

Nie zapomnieliśmy także o projekcie "Razem dla Edukacji" koordynowany przez Podlaski Oddział SWP w Białymstoku. Karolina Szymborska, koordynatorka, przedstawiła zebranym cele i założenia tego największego partnerstwa edukacyjnego SWP. Poinformowała także, że już na początku roku na stronie wspolnotapolska.org.pl pojawią się nowe wnioski do projektu i szkoły będą mogły działać od 1.09.2018 w nowych partnerstwach.

Po obiedzie hala sportowa zmieniła się w pracownię warsztatową. Katarzyna Lipka – Szostak, trener prowadzący tę część festiwalu – najpierw zaproponowała uczestnikom tzw. szybkie randki, by potem przejść do zagadnień budowania projektów oraz ich prawidłowego przebiegu. Całość zakończył warsztat trzeciego dnia dotyczący ewaluacji projektów.

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=6486/

Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych