SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
26.10.2017
26.10.2017 r.- Konferencja pt. "Obraz współczesnej Polski i jej polityki zagranicznej w krajach nadbałtyckich i na Białorusi"
RODM Olsztyn

26 października 2017 roku w budynku Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obraz współczesnej Polski i jej polityki zagranicznej w krajach nadbałtyckich i na Białorusi.  Uroczystego otwarcia dokonał dr Jerzy Kiełbik, dyrektor Ośrodka. W sesji udział wzięło sześciu referentów: Tadeusz Baryła z Olsztyna, Jurij Kostiaszow z Kalinigradu, Aleksander Kraucewicz z Grodna, Jan Sienkiewicz z Wilna, Mirosław Jankowiak z Warszawy oraz Aleh Dziarnovich z Mińska. Przedstawione referaty miały charakter zarówno historyczny jak i socjologiczny. Prelegenci w swoich wystąpieniach, w sposób ciekawy i wieloaspektowy, ukazali Polskę i Polaków widzianą z perspektywy sąsiadów. Obrady moderował prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 gości – historyków, dziennikarzy i reprezentantów różnych organizacji społecznych. Konferencję swoją obecnością zaszczycili dr Stanisław Gorczyca - sekretarz miasta Olsztyna oraz dr inż Janusz Lorenz – były wojewoda olsztyński oraz Aneta Brzyska - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie . Po zakończeniu wystąpień odbyła się ożywiona dyskusja. Organizatorami spotkania byli Ośrodek Badań Naukowych im. W. Ketrzyńskiego w Olsztynie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw M. Brzezin.

Galeria:
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych