SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
10.07.2017r. - Debata oksfordzka "Wizyta Donalda Trumpa…
Debata oksfordzka zorganizowana w nawiązaniu do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, w dniu 6 lipca br. Spotkanie moderował ogólnopolski sędzia debat oksfordzkich Jakub Pietrzak. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w przyjętym formacie, dwie przeciwne drużyny (propozycja i opozycja)…
>>
30.06.2017r. - Wykład dr Seweryna Szczepańskiego pt.…
Wykład poprowadozny przez dr Seweryna Szczepańskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie. Prelegent przedstawił sytuację Żydów mieszkających w Iławie oraz okolicznych wioskach i miasteczkach (dane liczbowe, majętność, wykonywane zawody, posiadane prawa oraz przejawy agresywnych zachowań),…
>>
26.06.2017 r. - Spotkanie nt. aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
W dniu 26 czerwca br., w Starej Kotłowni w Kortowie, odbyło się spotanie z Panem Ambasadorem Jackiem Perlinem. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jakie warunki należy spełnić by móc rozpocząć aplikację dyplomatyczno-konsularną oraz poznać szczgóły związane z jej przebiegiem. Wśród…
>>
13.06.2017 r. - Lekcja w V Liceum im. Wspólnej Europy…
Zajęcia lekcyjne poprowadzone przez Pana Piotra Bojarskiego, pracownika Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Prelegent przedstawił młodzieży historię rodziny Stanisława i Olimpii Swaniewiczów oraz ich córki Marii. Losy rodziny pochodzącej z Wilna ukazały jak wielkich…
>>
13.06.2017 r. - Lekcja w V Liceum im. Wspólnej Europy…
Zajęcia lekcyjne poprowadzone przez Pana Piotra Bojarskiego, pracownika Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Prelegent podkreślił znaczenie losu ludzkich jako "Scenariuszy" historii. Następnie szczegółów przedstawił życiorysy m.in. Marii Ankudowicz-Bieńkowskiej,…
>>
07.06.2017 r. - Lekcja w V Liceum Ogólnokształcącym…
Zajęcia lekcyjne poprowadzone przez Pana Dawida Zagziła, pracownika Delegatury IPN w Olsztynie. W pierwszej części wystąpienia prelegent omówił kwestie związane z podziałem ziem polskich w latach 1939-1943 i rozmieszczeniem mniejszości na tych terenach (mapy) oraz wskazał główne ukraińskie…
>>
03.06.2017 r. - Warsztaty dla nauczycieli polonijnych…
Warsztaty poprowadzone przez Panią Olgę Tumińską z Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.  Na wstępie spotkania zostały przedstawione główne cele warsztatów, następnie uczestnicy układali mapę porozbiorową Europy. W dalszej kolejności prowadząca wypisała na tablicy nazwiska wybranych…
>>
02.06.2017 r. - Wykład prof. Jana Żaryna - "Edukacja…
Wykład poprowadzony przez prof. Jana Żaryna w ramach "VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych", organizowanego corocznie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Prelegent ukazał znaczenie historii jako "narzędzia" kształtującego…
>>
02.06.2017 r. - Wykład Barbary Gołębiowskiej pt. "Jak…
Wykład poprowadzony przez Barbarę Gołębiowską, kierownik Działu Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w ramach "VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych". Prelegentka omówiła cel i etapy edukacji historycznej oraz przedstawiła skuteczne sposoby zainteresowania…
>>
31.05.2017r. - Lekcja w III Liceum Ogólnokształcącego…
"Problematyka integracji europejskiej w wymiarze krajowym i regionalnym" Zajęcie lekcyjne dla młodzieży poprowadził prof. Zbigniew Puchajda, pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. integracji europejskiej i koordynacji programów pomocowych (w latach 1998-2002),…
>>
31.05.2017r. - Lekcja w III Liceum Ogólnokształcącym…
"Działalność samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz integracji europejskiej" Zajęcie lekcyjne dla młodzieży poprowadził prof. Zbigniew Puchajda. Prowadzący nawiązując do osobistych doświadczeń zawodowych, związanych z pełnieniem funkcji pełnomocnika marszałka województwa…
>>
31.05.2017r. - Wykład prof. Stanisława Achremczyka…
Wykład prof. Stanisława Achremczyka służył ukazaniu kwestii rozwoju idei samorządności w Polsce. Prelegent wskazał na źródła kształtowania się samorządności w naszym kraju, widoczne w średniowiecznych, instytucjonalnych formach gospodarczych (cechy). Następnie odniósł się do funkcjonowania…
>>
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych