SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Podsumowanie naszych działań edukacyjnych - listopad…
Listopad w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej obfitował w wiele zajęć edukacyjnych! W tym miesiącu postawiliśmy na młodych samorządowców, którzy doskonale wpisali się w priorytet pt. "Promowanie sukcesu Polski w budowaniu demokracji w kontekście międzynarodowych działań polskiego…
>>
Relacja z debaty samorządowej "Rola samorządów w polityce…
26 października br. w Centrum Kultury w Ostródzie odbyła się debata samorządowa pt. "Rola samorządów w polityce zagranicznej". Organizatorem przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Urzędem Miasta Ostróda. Serdecznie…
>>
Debata samorządowa "Rola samorządów w polityce zagranicznej"
26 października br. w Centrum Kultury w Ostródzie odbyła się debata samorządowa pt. "Rola samorządów w polityce zagranicznej". Organizatorem przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Urzędem Miasta Ostróda. Debata…
>>
26.10.2017 r.- Konferencja pt. "Obraz współczesnej…
26 października 2017 roku w budynku Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obraz współczesnej Polski i jej polityki zagranicznej w krajach nadbałtyckich i na Białorusi.  Uroczystego otwarcia dokonał dr Jerzy Kiełbik, dyrektor…
>>
26.09.2017 r. - Debata panelowa pt.: "Administracja…
Za co odpowiada Wojewoda i czym zajmują się poszczególne wydziały Urzędu Wojewódzkiego - na te i inne pytania dotyczące administracji rządowej odpowiadali urzędnicy, którzy uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej…
>>
11.08.2017r. - Spotkanie autorskie z projekcją filmu…
W dniu 11 sieprnia 2017r., w ramach uczczenia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowaliśmy wspólnie z Wojewódzką Biblioteką w Olsztynie, spotkanie z Panem Piotrem Koryckim, twórcą filmu pt. "Ku pokrzepieniu powstańczych serc. Historia obrazu Matka Boża AK".…
>>
07.08.2017r. - Wykład mgr Oleha Brovko pt. "Mniejszość…
Wykład poprowadzony przez stypendystę z Narodowego Uniwersytetu imienia W.N. Karazina w Charkowie. Oleh Brovko przedstawił zamysł badawczy oraz wyniki własnych dociekań prowadzonych nad stanem współczesnego samorządu Polski. Odniósł się również do funkcjonowania władz samorządowych…
>>
10.07.2017r. - Debata oksfordzka "Wizyta Donalda Trumpa…
Debata oksfordzka zorganizowana w nawiązaniu do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, w dniu 6 lipca br. Spotkanie moderował ogólnopolski sędzia debat oksfordzkich Jakub Pietrzak. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w przyjętym formacie, dwie przeciwne drużyny (propozycja i opozycja)…
>>
30.06.2017r. - Wykład dr Seweryna Szczepańskiego pt.…
Wykład poprowadozny przez dr Seweryna Szczepańskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie. Prelegent przedstawił sytuację Żydów mieszkających w Iławie oraz okolicznych wioskach i miasteczkach (dane liczbowe, majętność, wykonywane zawody, posiadane prawa oraz przejawy agresywnych zachowań),…
>>
26.06.2017 r. - Spotkanie nt. aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
W dniu 26 czerwca br., w Starej Kotłowni w Kortowie, odbyło się spotanie z Panem Ambasadorem Jackiem Perlinem. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jakie warunki należy spełnić by móc rozpocząć aplikację dyplomatyczno-konsularną oraz poznać szczgóły związane z jej przebiegiem. Wśród…
>>
13.06.2017 r. - Lekcja w V Liceum im. Wspólnej Europy…
Zajęcia lekcyjne poprowadzone przez Pana Piotra Bojarskiego, pracownika Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Prelegent przedstawił młodzieży historię rodziny Stanisława i Olimpii Swaniewiczów oraz ich córki Marii. Losy rodziny pochodzącej z Wilna ukazały jak wielkich…
>>
13.06.2017 r. - Lekcja w V Liceum im. Wspólnej Europy…
Zajęcia lekcyjne poprowadzone przez Pana Piotra Bojarskiego, pracownika Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Prelegent podkreślił znaczenie losu ludzkich jako "Scenariuszy" historii. Następnie szczegółów przedstawił życiorysy m.in. Marii Ankudowicz-Bieńkowskiej,…
>>
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych