SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i…
red. A. Chadubski, L. Ozdarska, Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", Warszawa 2013, s. 271, ISBN 978-83-62744-45-9.
World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young…
red. ks. J. Stala, A. Porębski, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2016, s. 572, ISBN 978-83-7438-525-1.
Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski…
A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, s. 508, ISBN 978-83-7629-324-0.
Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej…
M. Stolzman, Olsztyn 1987, Wydawnictwo Pojezierze, s. 277, ISBN 83-7002-264-2.
O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli…
opr. S. Łukasiewicz, Warszawa 2015, s.295, ISBN 978-83-63743-38-3.
Obchody Millenium na uchodźstwie – w 50. rocznicę
red. R. Łatka, J. Żaryn, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 532 + 24 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8090-192-6.
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych