SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Wyzwania…
red. E. Kowalewska-Borys, K. Chomicz, DIFIN, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7930-827-9.
Międzymorze
M. J. Chodakiewicz, 3S Media, Warszawa 2017, ISBN 978-83-939906-1-0.
Polska Dyplomacja Publiczna 2015-2016
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, ISBN 978-83-65427-50-2.
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych