SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych…
red. nauk. E. Subocz, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s. 285, ISBN 978-83-89775-30-6.
Mikołaj Kopernik – kanonik warmiński
ks. A. Szorc, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2013, s.127, ISBN 978-83-60839-55-3.
Olsztyn 1945–2005. Kultura i nauka
red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2006, s. 928, ISBN 83-87643-44-0.
Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej wobec mniejszości…
M. Babicki, Wydawnictwo PiK, Bydgoszcz 2015, s. 284, ISBN 978-83-933600-2-4.
Poczet biskupów warmińskich
red. S. Achremczyk, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2008, s. 512, ISBN 978-83-60839-20-1.
Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski…
red. W. Pływaczewski, M. Ilnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, s.362, ISBN 978-83-62-383-72-6.
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych